כתובתינו:

הצורפים 10 א.ת. לוד

(בתיאום בלבד)

קורס נאמני בטיחוות אש

מטרת הקורס: · להקנות למשתתפיו ידע בנושאים: הגורמים לאש,
כיבוי ומניעת אש.

לרשות המשתתפים בקורס עומדים:
סימולאטור אש יחיד מסוגו בארץ, חליפות תקיפה
לכיבוי אש, ציוד כיבוי אש רגיל, ציוד כיבוי אש
מהמתקדמים בעולם וסרבלי עבודה.

· במהלך הקורס, המשתתפים יצולמו ויתועדו (בסיום הקורס יועברו התמונות
לנציג המפעל / ארגון).

· במהלך הקורס יוגשו כיבוד קל וארוחת צהריים מלאה.

· לבוגרי הקורס תינתן תעודת "השתלמות מעשית בבטיחות באש"

תוכן הקורס:

הדרכה עיונית הכוללת:

· מהות האש ודרכי מניעתה.

· סוגי שריפות.

· שיטות הכיבוי המתאימות לכל שריפה.

· סכנות במקום השריפה.

הדרכה מעשית הכוללת:

· תרגול כיבוי של מאצרה קטנה בעזרת מטף.

· תרגול כיבוי מאצרה גדולה ע"י צוות בעזרת מטפים.

· תרגול כיבוי סימולאטור אש בעזרת מטפים.

· תרגול כיבוי שריפת מוצקים בעזרת זרנוקי מים.

· תרגול כיבוי נוזלים בעזרת מערכת קצף.

· הצגת אמצעי כיבוי אש בטכנולוגיה מתקדמת.

מספר המשתתפים בקורס מוגבל ל- 16 איש.

logo בניית אתרים