כתובתינו:

הצורפים 10 א.ת. לוד

(בתיאום בלבד)

קורס מנהלי ארוע חירום במפעלים, מוסדות וארגונים

1. הקדמה-תרגול מצבי חירום פירושו ללמוד לנהל כראוי מצבים בלתי צפויים. אין ספק שהיערכות ארגון מראש לניהול אירועי חירום ומשברים בלתי צפויים מקטינה את היקף הנזק ומאיצה את שיבת העסקים לשיגרה. תוכנית חירום טובה מרגיעה בעת שיגרה. המנהלים והעובדים יודעים כי בשעת לחץ, כאשר מרכיב אי-הוודאות בהתרחשויות יהיה דומיננטי, הם יוכלו לסמוך לפחות על תוכנית חירום מוכרת ומתורגלת. ללא תרגולים הן של צוותי החירום והן של העובדים, לא ניתן להשיג תגובה ראויה למצבי חירום. על פי תקן ישראלי-ת"י 18001 מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה-דרישות מכון התקנים, תל אביב 2000. "האחריות העליונה לבטיחות וגיהות תעסוקתית מוטלת על ההנהלה הבכירה". על פי ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) התשנ"ז-1996 נגזר מסעיף 10 (א) (17) "הארגון נדרש לקיים תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום, על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970, סעיף 126 "על ההנהלה לנקוט צעדים יעילים, לרבות תרגילי המלטות, הבאים להבטיח שהעובדים יהיו בקיאים במימלטים מדליקה ובשימושם ובסדר הקבוע לשעת דליקה". ארגונים גדולים ורציניים בישראל השקיעו רבות בבניית תוכנית תגובה מקיפה לשעת חירום עם כי בין גורמי המקצוע מקובל כי תרגול כזה נדרש אחת לשנה.

2. על פי ניסיון שהצטבר אנו מבצעים את הקורס ב-3 ימי עיון ותירגול , כל יום נמשך כ-8 שעות,

3. לקורס מגיעים מנהלים, ממוני בטיחות אש, ראשי צוותי חירום במפעלים, ארגונים ומוסדות.

4. מטרת הקורס: להקנות למשתתפים ידע וניסיון בהתגברות על אירועי חירום.

5. היעדים:
א. תפקוד בתנאי לחץ.
ב. מתן פתרון מיטבי למצבים מתפתחים.
ג. ניהול, פיקוד ושליטה על מנהלים ועובדים במהלך אירועי חירום.
ד. התגברות על דליקות.
ה. התגברות על דליפות ושפכים של חומ"ס.
ו. קביעת סולם עדיפויות לטיפול באירועים אשר מגיעים ברצף.

6. להלן תכנית הלימודים לפי ימים:

א. יום מס´ 1 הכשרה של קבלת החלטות בתנאי לחץ.
1) מקורות הלחץ.
2) גורמים המשפיעים על יעילות תפקוד בלחץ.
3) תקשורת ואינפורמציה
4) פעילות אקטיבית .
5) הכשרה התנסותית
6) הפקת לקחים מאירועים בעבר.

ב. יום- מס´ 2
1) ריענון בנושאי כיבוי אש/עקרונות
2) תכונות דלקים
3) תהליכי התפתחות שריפות
4) שריפות במיכלי איחסון.
5) ניהול אירוע .
6) יחסי גומלין בין מנהל אירוע ומרכז השליטה.
7) ביצוע תירגולים בשטח מתקני האש.

ג. יום- מס´ 3 תפיסת ההפעלה באירוע עפ"י נהלי חירום הקיימים במפעלים.
1) הכנות לתרגיל חירום חומ"ס.
2) תדריך למשתתפים
3) ביצוע תרגולי התגברות על שפך ודלף חומ"ס (חומרים מסוכנים).
4) תדריך ותרגול כללי בדגש מפקדי הצוותים.
5) ביצוע תרגילים משולבים התגברות על אירועי אש וחומ"ס.
6) תחקיר התרגילים.
7. לאחר כל תרגיל, ייערך תחקיר והפקת לקחים על אופן ביצוע התרגיל ובעיקר

הערות למנהל התרגיל על אופן הפיקוד והשליטה על הצוות שלו.
8. המשתתפים יקבלו סרבלים אישיים, חליפות תקיפה לכיבוי אש, מנפ"ים, חליפות חומ"ס, במקום


logo בניית אתרים